پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان


PowerPoint Investigation of the effect of phosphorus and density on yield and yield components of different chickpea cultivars in Gorgan region
پاورپوینت ارقام مختلف نخود,پاورپوینت اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود,پاورپوینت اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود,دانلود پاورپوینت اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود,پاورپوینت درباره اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

دانلود پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

مشخصات فایلتعداد صفحات35حجم2451/991 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کامل

دانلود پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب 35 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

اين آزمايش در سال زراعي 85–84 در ايستگاه تحقيقات هاشم‌آباد گرگان به منظور بررسي اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روي ارقام نخود با استفاده از طرح کرت‌هاي خرد شده در قالب بلوک‌هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلي شامل سه سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار 0=a1، 45=a2 و 90=a3 کيلوگرم سوپرفسفات ترپيل در هکتار) بود. فاکتور فرعي شامل ترکيب سه رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c و c2=Filip89-50c و c3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B، 20=b1، 30=b2، 40=b3 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوريل بود. در مجموع 27 تيمار در سه تکرار مورد آزمايش قرار گرفت. نمونه‌برداري در 6 مرحله رشد و نمو به منظور يادداشت‌برداري‌هاي لازم از صفات موردنظر (ارتفاع، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد نهايي و شاخص برداشت) صورت گرفت.

پس از غلات دومين منبع غذائي بشر حبوبات است(1). دانه حبوبات با داشتن 30-18 درصد پروتئين نقش مهمي در تأمين مواد پروتئيني مورد نياز انسان مي‌تواند داشته باشد(8). نخود يكي از مهمترين حبوبات است و در بين حبوبات در ايران بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص داده است(8، 11، 17 و 21). نخود بطور معمول 25درصد پروتئين دارد(9). دو عامل مهم در افزايش عملكرد ميزان كود مصرفي و تراكم مطلوب است كه در اين تحقيق سعي شده بهترين ميزان كود فسفر و تراكم مورد نياز مشخص شود از علائم اصلي كمبود فسفر آن است كه معمولاً قبل از اينكه طول گياه به 8-6 سانتي‌متر برسد، رنگ ارغواني در برگ‌هاي زيرين گياه پديدار مي‌شود(2 و 21). مصرف فسفر باعث زودرسي و بلوغ زود هنگام كه منجر به فرار از خشكي مي‌شود، مي‌گردد(21). مشاهده شده كه با كاربرد 75 كيلوگرم P2O5 همراه با آبياري افزايش عملكرد را معني‌دار مي‌كند (19 و 20).

فهرست مطالبچکيدهمقدمهمواد و روش‌هابحث و نتايجعملکرد و اجزاء عملکردتعداد غلاف در بوتهتعداد دانه در غلافوزن صد دانه عملکرد نهاييشاخص برداشتمنابع

"

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان دانلود پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام


پاورپوینت ارقام مختلف نخود, دانلودپاورپوینت اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود, دانلودپاورپوینت اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود, دانلوددانلود پاورپوینت اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود, دانلودپاورپوینت درباره اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود
PowerPoint-Investigation-of-the-effect-of-phosphorus-and-density-on-yield-and-yield-components-of-different-chickpea-cultivars-in-Gorgan-region

پاورپوینت ارقام مختلف نخود,دانلود فایل پاورپوینت اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود,دانلود فایل پاورپوینت اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود,دانلود فایل دانلود پاورپوینت اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود,دانلود فایل پاورپوینت درباره اثر فسفر و تراکم بر عملکرد نخود