پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس


PowerPoint Agriculture and Botany entitled Lentil Plant
مشخصات گیاهشناسی عدس,کلیات گیاهشناسی عدس,ترکیبات شیمیایی عدس,خواص عدس,مزایای عدس,مضرات عدس,خواص دارویی عدس,آفات و بیماریهای عدس,کاشت داشت و برداشت عدس

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

کلیات گیاهشناسی

انواع عدس

تركیبات شیمیایی

خواص داروئی

خواص عدس

مضرات

آب و هوای مناسب كاشت عدس

كشت عدس

تاریخ و طرز كاشت

عملیات داشت

برداشت

آفات و بیماریهای عدس

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد مقدمه کلیات گیاهشناسی انواع عدس تركیبات شیمیایی خواص داروئی خواص عدس مضرات آب و هوای مناسب كاشت عدس كشت عدس تاریخ و طرز كا


مشخصات گیاهشناسی عدس, دانلودکلیات گیاهشناسی عدس, دانلودترکیبات شیمیایی عدس, دانلودخواص عدس, دانلودمزایای عدس, دانلودمضرات عدس, دانلودخواص دارویی عدس, دانلودآفات و بیماریهای عدس, دانلودکاشت داشت و برداشت عدس
PowerPoint-Agriculture-and-Botany-entitled-Lentil-Plant

مشخصات گیاهشناسی عدس,دانلود فایل کلیات گیاهشناسی عدس,دانلود فایل ترکیبات شیمیایی عدس,دانلود فایل خواص عدس,دانلود فایل مزایای عدس,دانلود فایل مضرات عدس,دانلود فایل خواص دارویی عدس,دانلود فایل آفات و بیماریهای عدس,دانلود فایل کاشت داشت و برداشت عدس