مقاله کشاورزی با عنوان گیاه عناب و گیاه کنار


Agricultural article entitled Jujube and Kenar
مشخصات گیاه شناسی عناب,مشخصات گیاه شناسی کنار,خواص دارویی عناب,خواص دارویی کنار,مضرات عناب,مضرات کنار,خواص و كاربرد عناب,خواص و كاربرد کنار,خواص درمانی عناب,خواص درمانی کنار

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

مشخصات تیره عناب Rhamnaceae

عناب

مشخصات گیاه شناسی

تركیب شیمیایی عناب

خواص دارویی عناب

شربت عناب

تهیه جوشانده عناب

جوشانده عناب

خیس كرده عناب

روایات درمورد خواص عناب

عناب در طب سنتی

مضرات عناب

گونه های مختلف Zizyphus

1- Zizyphus jujube

2- Z.lotus

Z.mistol

Z.joazeiro

Z.sativa

Z.calophylla

Z.spina – Christi

Z.cyaneus

Z.island myrtle

Z.nummularia

شناسایی ارقام مختلف عناب

Bal(1992)

Kumar (1995)

ثابتی ( 1353)

زرگری ( 1371)

میر حیدر ( 1375)

امید بیگی ( 1376)

مناطق پراكنش

مشخصات مناطق پراكنش عناب در ایران

استان اصفهان

استان خراسان

استان فارس

استان قزوین

استان قم

استان گلستان

استان لرستان

استان مازندران

استان مركزی

استان همدان

استان یزد

عملكرد عناب

روشهای تكثیر گیاه عناب

جابجایی پاجوشها

قلمه زدن

خوابانیدن

كشت بذر عناب

فواصل كاشت

كود مورد نیاز

آفتهای درخت عناب

پرورش درخت عناب برای تولید چوب

كنار

مشخصات گیاه شناسی

گلها

میوه

انتشار جغرافیایی

تركیبات شیمیایی

خواص درمانی و كاربرد كنار

كنار پارسی

مشخصات گیاه شناسی

خواص و كاربرد

Z.rogosa

خواص درمانی

Z.oenophila

خواص درمانی

پیشنهاد

منابع

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد مشخصات تیره عناب Rhamnaceae عناب مشخصات گیاه شناسی تركیب شیمیایی عناب خواص دارویی عناب شربت عناب تهیه جوشانده عناب جوشانده عنا


مشخصات گیاه شناسی عناب, دانلودمشخصات گیاه شناسی کنار, دانلودخواص دارویی عناب, دانلودخواص دارویی کنار, دانلودمضرات عناب, دانلودمضرات کنار, دانلودخواص و كاربرد عناب, دانلودخواص و كاربرد کنار, دانلودخواص درمانی عناب, دانلودخواص درمانی کنار
Agricultural-article-entitled-Jujube-and-Kenar

مشخصات گیاه شناسی عناب,دانلود فایل مشخصات گیاه شناسی کنار,دانلود فایل خواص دارویی عناب,دانلود فایل خواص دارویی کنار,دانلود فایل مضرات عناب,دانلود فایل مضرات کنار,دانلود فایل خواص و كاربرد عناب,دانلود فایل خواص و كاربرد کنار,دانلود فایل خواص درمانی عناب,دانلود فایل خواص درمانی کنار