پاورپوینت کشاورزی با عنوان گیاه عدس


PowerPoint Agriculture with the title of lentil plant
عدس,پاورپوینت درباره عدس,همه چیز درباره عدس,گیاهشناسی عدس,انواع عدس,ترکیبات شیمیایی عدس,خواص دارویی عدس,مضرات عدس,فواید عدس,آفات و بیماری های عدس,کاشت داشت و برداشت عدس

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

کلیات گیاهشناسی

انواع عدس

تركیبات شیمیایی

خواص داروئی

خواص عدس

مضرات

آب و هوای مناسب كاشت عدس

كشت عدس

تاریخ و طرز كاشت

عملیات داشت

برداشت

آفات و بیماریهای عدس

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد مقدمه کلیات گیاهشناسی انواع عدس تركیبات شیمیایی خواص داروئی خواص عدس مضرات آب و هوای مناسب كاشت عدس كشت عدس تاریخ و طرز كا


عدس, دانلودپاورپوینت درباره عدس, دانلودهمه چیز درباره عدس, دانلودگیاهشناسی عدس, دانلودانواع عدس, دانلودترکیبات شیمیایی عدس, دانلودخواص دارویی عدس, دانلودمضرات عدس, دانلودفواید عدس, دانلودآفات و بیماری های عدس, دانلودکاشت داشت و برداشت عدس
PowerPoint-Agriculture-with-the-title-of-lentil-plant

عدس,دانلود فایل پاورپوینت درباره عدس,دانلود فایل همه چیز درباره عدس,دانلود فایل گیاهشناسی عدس,دانلود فایل انواع عدس,دانلود فایل ترکیبات شیمیایی عدس,دانلود فایل خواص دارویی عدس,دانلود فایل مضرات عدس,دانلود فایل فواید عدس,دانلود فایل آفات و بیماری های عدس,دانلود فایل کاشت داشت و برداشت عدس