تحلیل فضای شهری (خیابان سپه قزوین)


Urban space analysis (Sepah Qazvin street)
خیابان,سپه,قزوین,تحلیل,فضای,شهری

شامل: محلات قزوین، خیابان قزوین، معرفی خیابان سپه، هویت کالبدی، سردر عالی قاپو، تزیینات گچی داخل هشتی سردر، مسجد جامع کبیر، قزوین در دوره قاجار، خیابان در دوره قاجار، فضای مقابل عالی قاپو، محله های قزوین، دیاگرام ارتباط کلان فضاهای تاریخی شهر در دوره صفویه، کروکی های کمپفر، کاربری ها، نشانه ها، دسترسی ها، تحلیل حرکت پیاده، مبلمان شهری، نورپردازی در شب، جدول Swot، چالش های شهری، پیشنهادات، طرح های پیشنهادی و ...

شامل محلات قزوین، خیابان قزوین، معرفی خیابان سپه، هویت کالبدی، سردر عالی قاپو، تزیینات گچی داخل هشتی سردر، مسجد جامع کبیر، قزوین در دوره قاجار، خیابان در دوره


خیابان, دانلودسپه, دانلودقزوین, دانلودتحلیل, دانلودفضای, دانلودشهری
Urban-space-analysis-(Sepah-Qazvin-street)

خیابان,دانلود فایل سپه,دانلود فایل قزوین,دانلود فایل تحلیل,دانلود فایل فضای,دانلود فایل شهری