آشنایی با مرمت ابنیه (عمارت قاسم اوف)


Familiarity with the restoration of buildings (Qasemov mansion)
مرمت,عمارت,قاسم اوف,انزلی,بنا

پروژه کامل جهت درس مرمت شامل تاریخچه، بررسی بنا، شناخت آسیب های وارده به بنا

شامل: موقعیت جغرافیایی انزلی، بناهای قدیمی بندرانزلی، ویژگی های دوره پهلوی، تاریخچه بنا، معرفی بنا و موقعیت آن، شناخت ساختار سازه های بنا، پلان ها، اسکیس ها، مواد و مصالح مصرفی، بررسی آسیب های رسیده به عمارت قاسم اوف، الگوی تزیینات، طرح احیا به همراه اسکیس های آن

پروژه کامل جهت درس مرمت شامل تاریخچه، بررسی بنا، شناخت آسیب های وارده به بنا شامل موقعیت جغرافیایی انزلی، بناهای قدیمی بندرانزلی، ویژگی های دوره پهلوی، تاریخچه


مرمت, دانلودعمارت, دانلودقاسم اوف, دانلودانزلی, دانلودبنا
Familiarity-with-the-restoration-of-buildings-(Qasemov-mansion)

مرمت,دانلود فایل عمارت,دانلود فایل قاسم اوف,دانلود فایل انزلی,دانلود فایل بنا