تحقیق تزكيه و تربيت در قرآن


Research on cultivation and education in the Qur an
دانلود تحقیق تزكيه , پاورپوینت تزكيه , تحقیق در مورد تزكيه , مقاله تزكيه , دانلود پاورپوینت تزكيه ,تحقیق دانش آموزی تزكيه , پروژه تزكيه , تحقیق درباره ی تزكيه , تحقیق راجع به تزكيه , تحقیق با موضوع تزكيه , پایان نامه تزكيه , تحقیق کلاسی تزكيه , Word,,,

تحقیق تزكيه و تربيت در قرآن

مشخصات فایل :موضوع : تزكيه و تربيت در قرآن،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 255بخشی از متن تحقیق :

براى بررسى اين مساله , زير هشت عنوان بحث مى كنيم :.الف ) تعريف تزكيه و مقايسه آن با تربيت .ب ) اهميت تزكيه در قرآن .پ ) تزكيه , هدف است يا وسيله ؟.ت ) ارتباط تزكيه با ايمان , تقوا, جهاد و.ث ) اسباب تزكيه .ج ) ارتباط تزكيه و تعليم .چ ) آثار تزكيه .ح ) اهداف تزكيه .اين بحث ها صرفا قرآنى است و به همين جهت است كه آيات متعددى در لابه لاى بحث ها مطرح و احيانا از كتب تفسير نيز استفاده مى شود.* * * الف ) تعريف تزكيه و مقايسه آن با تربيت .واژه تزكيه , مصدر باب تفعيل از ريشه زكا است .راغب اصفهانى از واژه شناسان برجسته قرآن مى گويد: اصل الزكا النموعن بركة اللّه تعالى و يعتبر ذلك بالامور الدنيوية والاخروية ((3)) , اصل زكات ,رشد و نموى است كه از بركت خداوندى باشد و اين , هم به امور دنيوى اعتبار مى شود و هم به امور اخروى .اهل لغت مى گويند: زكا يزكو زكا وزكوا وزكى يزكى زكى الزرع : نما, هنگامى كه فعل زكا و ساير هم ريشه هاى آن را به كشت وزرع نسبت دهيم , به معناى رشد و نمو آن است .هـمـين ريشه هنگامى كه به باب تفعيل رود و به خداوند نسبت داده شود, به معناى تطهير و نمو دادن و اصـلاح اسـت و هـنگامى كه به صورت جمله زكى ماله آورده شود, به معناى اين است كه شـخـص , زكـات مـال خـود را داده است و هنگامى كه به صورت زكى نفسه ذكر شود, به معناى اين است كه شخص , خود را ستوده و تبرئه كرده است .در قرآن مجيد, هم ثلاثى مجرد اين ريشه به كار رفته و هم باب تفعيل آن .نكته شايان توجه اين كه ملزوم رشد و نمو, پاكى است .تـا مـوجـودى پـاكيزه و صافى نباشد و عوامل مضاد و مزاحم از او دور نگردند, در خور رشد و نمو نـيـست و به همين جهت است كسانى كه مى خواهندآراسته به فضايل و مكارم اخلاقى شوند, بايد نخست رذايل را ريشه كن كنند و عوامل باز دارنده را از خود دور گردانند.مـگـر مـمـكـن است كه دل , خانه و آشيانه شياطين باشد و در عين حال , خانه و آشيانه فرشتگان گردد؟ هرگز فرشته , همنشين ديو و رذيلت ,همنشين فضيلت و خوى نيك , همسايه خوى زشت نمى شود! خلوت دل نيست جاى صحبت اغيار ــــــ ديو چو بيرون رود فرشته در آيد به همين جهت است كه گاهى در كاربرد مشتقات واژه , تنها پاكى مورد نظر است و گاهى تنها رشد و نمو و گاهى هر دو.در مورد دادن زكات مال , ممكن است تنها پاكى مال از حقوق ديگران , منظور باشد و ممكن است هم پاكى و هم افزونى مال , مورد توجه باشد.در مـورد تـزكيه نفس و خودستايى , فقط پاك كردن نفس از اتهامات , منظور است و قطعا رشد و نموى در كار نيست .امـا آن جـا كـه فعل تزكيه به خداوند يا رسول گرامى او نسبت داده مى شود, تطهير و نمودادن و اصلاح مورد نظر است , چرا كه ملزوم , بدون لازم ولازم بدون ملزوم تحقق ندارد.ايـن كـه راغب , رشد و نمو را مخصوص دنيا يا آخرت نمى كند, به خاطر اين است كه اگر موجود, استعداد رشد دو جهانى داشته باشد, محال است كه به بركت خداوند, رشد و نمو كند و رشد و نمو او فقط دنيوى باشد و از رشد و نمو اخروى محروم گردد.و اما تربيت از ماده ربايربو ربا وربوا گرفته شده كه به معناى زيادت و افزونى مال است و به همين جهت است كه واژه ربا به معناى سودى است كه ربا خوار به دست مى آورد.مشتقات تربيت در قرآن كريم , در دو مورد استعمال شده است :.1) مـى بـيـنيم هنگامى كه موسى در برابر طغيان و استكبار فرعون قيام مى كند تا مستضعفان را نجات دهد, فرعون به او مى گويد:.قـال الـم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ((4)) , آيا در دوران كودكى , تو را در ميان جـمـع خـود تـربيت نكرديم و سال هايى از عمر خود را درميان ما نگذرانيدى ؟! در اين جا فرعون خـودش را مربى موسى معرفى مى كند و از اين كه متربى در برابر مربى قيام كرده و تاج و تخت او را به خطرانداخته , مورد عتاب و ملامت قرار مى دهد.سـپـس مـى گويد: وفعلت فعلتك التى فعلت وانت من الكافرين ((5)) , و كارى را كه نبايد انجام دهى , انجام دادى (و يكى از ما را كشتى ) و حال آن كه تواز كسانى هستى كه كفر نعمت مى كنند.آرى فـرعـون دو مـنت مى گذارد و دو اعتراض مى كند: دومنتش يكى نجات موسى از رودنيل و پرورش او و ديگرى نگهدارى او در ميان خانواده براى سال هاى متمادى است .دو اعتراضش يكى سابقه آدم كشى و ديگرى كفران نعمت است .او بـا دو مـنـت خـود مـى خـواهد بگويد كه از موسى انتظار كمك دارد, نه انتظار مخالفت و با دو اعتراضش مى خواهد بگويد: كسى كه سابقه آدم كشى دارد و كفران نعمت مى كند, شايسته رهبرى و رسالت نيست .پاسخ موسى به فرعون , بسيار جالب است , او مى گويد:.فعلتها اذا وانا من الضالين ((6)) , من اقدام به آدم كشى كردم , در حالى كه از بى خبران بودم .در حـقيقت مى خواهد با پاسخ به اشكال دوم فرعون , به ظاهر وانمود كند كه آن موقع , راه حق را نـمى دانسته و خداوند بعدا راه حق را به او نشان داده است , ولى در باطن , منظورش اين است كه كـشـتـن آن قـبـطى حـق بـوده , و او از عواقب ناگوار آن , بى خبر بوده است , بنابراين , پاسخ وى به فرعون , توريه است , يعنى گفتن سخنى كه باطنش حق است و ظاهر آن براى مخاطب , معناى ديـگـرى افـاده مـى كند, يعنى گوينده , زمانى كه در بن بست قرار مى گيرد, هم در باطن دروغ نمى گويد و هم به حسب ظاهر, مخاطبش را راضى مى كند و از بن بست خلاص مى شود ...

تحقیق تزكيه و تربيت در قرآن مشخصات فایل موضوع تزكيه و تربيت در قرآن، قالبندی Word ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات 255 بخشی از متن تحقیق براى بررسى اين مسا


دانلود تحقیق تزكيه , دانلود پاورپوینت تزكيه , دانلود تحقیق در مورد تزكيه , دانلود مقاله تزكيه , دانلود دانلود پاورپوینت تزكيه , دانلودتحقیق دانش آموزی تزكيه , دانلود پروژه تزكيه , دانلود تحقیق درباره ی تزكيه , دانلود تحقیق راجع به تزكيه , دانلود تحقیق با موضوع تزكيه , دانلود پایان نامه تزكيه , دانلود تحقیق کلاسی تزكيه , دانلود Word, دانلود, دانلود, دانلود
Research-on-cultivation-and-education-in-the-Qur-an

دانلود تحقیق تزكيه ,دانلود فایل پاورپوینت تزكيه ,دانلود فایل تحقیق در مورد تزكيه ,دانلود فایل مقاله تزكيه ,دانلود فایل دانلود پاورپوینت تزكيه ,دانلود فایل تحقیق دانش آموزی تزكيه ,دانلود فایل پروژه تزكيه ,دانلود فایل تحقیق درباره ی تزكيه ,دانلود فایل تحقیق راجع به تزكيه ,دانلود فایل تحقیق با موضوع تزكيه ,دانلود فایل پایان نامه تزكيه ,دانلود فایل تحقیق کلاسی تزكيه ,دانلود فایل Word,دانلود فایل ,دانلود فایل ,دانلود فایل