طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس ایران عزیز


Third elementary Persian lesson plan Dear Iran lesson
طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس ایران عزیز

معرفی طرح درس :

نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:سوم ابتدایی موضوع درس: ایران عزیز

اهداف :

آشنایی بیشتر دانش آموزان با کشور عزیزمان ایران

1- تقویت مهارت خواندن شعر با رعایت لحن،آوا و درنگ ها

2- بهبود سواد خواندن و درک متن دانش آموزان

3- تقویت مهارت سخن گفتن

4- گسترش دامنه لغت دانش اموزان با وند افزایی

5- معرفی شعر به عنوان یکی از بخش های مهم ادبیات و آشنایی با سراینده شعر

6- تقویت مهارت شنیداری دانش اموزان

7- تقویت مهارت زیبا نویسی

- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : دو صفحه

معرفی طرح درس نام کتاب درسی فارسی مقطع تحصیلیسوم ابتدایی موضوع درس ایران عزیز اهداف آشنایی بیشتر دانش آموزان با کشور عزیزمان ایران 1- تقویت مهارت خواندن


طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس ایران عزیز
Third-elementary-Persian-lesson-plan-Dear-Iran-lesson

طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس ایران عزیز