بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی


Investigating the strengths and weaknesses of the tourism industry in Iran and Malaysia
صنعت گردشگری ,پایان نامه بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی,پروژه بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی,تحقیق بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی,مقاله بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 129صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.[email protected] [email protected]===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهرشد روز افزون صنعت گردشگری در جهان و درآمد هنگفتی که عاید کشورهای سرمایه گذار در این حوزه شده است، موجب می شود که سیاستگذاران کشورهایی که دارای پتانسیل های بالقوه ای در این زمینه هستند این صنعت را جذاب دانسته و تمام تلاش خود را بر آن دارند که سهم بیشتری از این بازار رو به رشد را نصیب خود نمایند.از آنجا که ایران نیز جزو ده کشور اول جهان در زمینه پتانسیل های جذب گردشگری می باشد ، بسیاری از تحلیل گران و محققان را بر آن داشته که در خصوص رشد و رونق این صنعت در کشور تحقیق و بررسی نموده و به دنبال راهکارهایی در این خصوص باشند.این رساله نیز بر آن دارد تا با بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران و کشور مالزی که یکی از کشورهای موفق در خصوص جذب گردشگر می باشد، روشها و راهکارهای موفقیت این کشور در حوزه گردشگری را با وضعیت ایران سنجیده و در نهایت چند راهکار بومی شده برای صنعت گردشگری در ایران ارائه نماید.مقدمه گاه به نظر می رسد گردشگری صنعتی نوظهور در تاریخ زندگی بشر است اما سفر و جابجایی بر روی زمین قدمتی همتای تاریخ دارد . گردشگری به شکل نوین پس از وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد تحولات اساسی در زمینه بهبود امکانات مواصلاتی و همچنین کاهش ساعات اشتغال افراد و پیرو آن افزایش اوقات فراغت در میان جامعه تحولی در زمینه صنعت گردشگری در جهان حاصل شد به گونه ای که امروز صنعت گردشگری از نظر رشد ساختاری اولین صنعت و از نظر درآمد زایی پس از صنایع نفت و خودرو سازی سومین صنعت بزرگ جهان به حساب می آید و در بسیاری از کشورها به عنوان ابزار مناسبی جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی و سرعت بخشیدن به توسعه ملی منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد امروزه توسعه صنعت گردشگری به علت ایجاد بستر اقتصادی مناسب برای توسعه دیگر فعالیت های تجاری در منطقه ، ارز آوری ، اشتغال زایی و بهبود سطح رفاه اجتماعی جامعه میزبان ، مورد توجه اکثریت دولت مردان است . گردشگری فعالیتی است که تفاوت اساسی با دیگر فعالیت های اقتصادی دارد و حتی دارای مرزهای مشخصی با بخش خدمات ( که در قالب آن طبقه بندی می شود ) می باشد . زیرا دارای محدوده ای از کالاها و خدماتی مانند حمل و نقل ، تسهیلات سفر ، خرید و ... است که به توالی مصرف می شود . در ایران صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی دارای اثر فزاینده نسبت بالایی در تولید می باشد ( ضریب فزاینده تولید صنعت گردشگری در ایران بعد از صنایع غذایی و ساختمان در رتبه سوم قرار دارد ) و قدرت اشتغال زایی آن بصورت مستقیم و غیر مستقیم از بسیاری از بخشهای اقتصادی دیگر بیشتر است طبق آمارهایی که ارائه شده است به ازای هر 6 گردشگر خارجی که وارد کشور شود یک شغل و به ازای هر 25 گردشگر داخلی نیز یک شغل ایجاد می شود ( ضریب فزاینده اشتغال زایی این صنعت پس از بخشهای کشاورزی ، صنایع غذایی و ساختمان رتبه چهارم را در کشور دارد و ضریب اشتغال جهانی آن 8% است ) .عموماً در کشورهای در حال توسعه صنعت گردشگری به عنوان ابزاری جهت تنوع بخشیدن و احیای اقتصاد ملی و منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد و در این میان کشورهایی که از نظر فرهنگی دارای قابلیت بالقوه ای باشند بخت مساعدتری جهت موفقیت در این عرصه رقابتی خواهند داشت . گردشگری پدیده ای است که در پی مدرنیته بوجود آمده و تداوم یافته ، فضا و بستر مدرن شهری آن به عنوان محرک برای گردشگری عمل می نماید .فهرست مطالبچکیده 1فصل اول : کلیات تحقیقمقدمه 31-1 بیان مسئله 42-1 اهمیت موضوع 53-1 اهداف تحقیق 74-1 فرضیه تحقیق 75-1 روش تحقیق 86-1 متغیرهای تحقیق 87-1 قلمرو تحقیق 98-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 10فصل دوم :ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقمقدمه 131-2- پیشینه پژوهش 131-1-2- بررسی اجمالی صنعت گردشکری ایران و جهان از گذشته تاکنون 132-1-2- تاریخچه سفر و گردشگری در ایران 153-1-2- بررسی دیدگاهها 172-2- مبانی نظری 231-2-2 مفاهیم گردشگری 232-2-2 شناخت اثرات گردشگری 241-2-2-2 اثرات اقتصادی 242-2-2-2 اثرات فرهنگی و اجتماعی 243-2-2-2- اثرات سياسي 264-2-2-2 اثرات گردشگری بر محیط فیزیکی 283-2 ساختارها و راهكارهاي توسعه گردشگري 291-3-2- مديريت استراتژيك گردشگري 292-3-2- مدیریت توسعه منابع انسانی 303-3-2- مديريت بازاريابي 314-3-2- مديريت دستگاه دولتي امور گردشگري 335-3-2- مديريت توسعه محصول 336-3-2- مدیریت اطلاع رسانی 364-2- چارچوب نظری تحقیق 395-2- مطالعه تطبیقی 416-2-صنعت گردشگری مالزی 457-2 صنعت گردشگری ایران 55فصل سوم:روش تحقیقمقدمه 601-3 - روش تحقیق 611-1-3- مطالعه تطبیقی 611-1-1-3- معیار انتخاب کشورها 612-1-1-3- الگوهای مطالعه تحقیقی 622-1-3- مطالعه پیمایشی 621-2-1-3- جامعه آماری 63 2-2-1-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه 633-2-1-3- متغیر های تحقیق 644-2-1-3- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها 651-4 -2-1-3- پرسشنامه 652-4-2-1-3 نحوه امتیازبندی پرسشنامه و مقیاس داده ها 683-4-2-1-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری 695-2-1-3روش تجزیه و تحلیل داده ها 70فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده هامقدمه 741-4- مشخصات جامعه آماری 752-4- توزیع فراوانیسطح اختلاف اقدامات توسعه گردشگری بر حسب معیارهای سه گانه 803-4- توزیع فراوانیدرجه اهمیت و اختلاف سطح ساختارها و راهکارهای آن در توسعه گردشگری بر حسب معیارهای سه گانه 1034-4- تجزیه و تحلیل سطح راهکارها و اقدامات بر اساس معیارهای سه گانه 112فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه 1171-5- نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی 1182-1-5- نتایج حاصل از مطالعه پیمایشی 1192-5- پیشنهادات تحقیق 1203-5- پیشنهادات جهت محققین آینده 121فهرست منابع و ماخذ 123

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 129صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق


صنعت گردشگری , دانلودپایان نامه بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی, دانلودپروژه بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی, دانلودتحقیق بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی, دانلودمقاله بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی
Investigating-the-strengths-and-weaknesses-of-the-tourism-industry-in-Iran-and-Malaysia

صنعت گردشگری ,دانلود فایل پایان نامه بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی,دانلود فایل پروژه بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی,دانلود فایل تحقیق بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی,دانلود فایل مقاله بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی