بررسی مددكاري اجتماعي و بررسی آن در ایران و رابطه مددکاری با جامعه شناسی


Study of social work and its study in Iran and the relationship between help and sociology
بررسی مددكاري اجتماعي و بررسی آن در ایران و رابطه مددکاری با جامعه شناسی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

فهرست

عنوان

تعريف مددكاري اجتماعي

مددكاري داوطلبانه

مددكاري سازمان يافته

تاريخ مددكاري در دنيا

مددكاري و خدمات اجتماعي در ايران

ايران قبل از اسلام

مددكاري در اسلام

مددكاري ايران بعد از اسلام

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

رابطه مددكاري با جامعه شناسي

موضوع جامعه شناسي و مددكاري

حوزه‌هاي مشترك جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي

نظريه هاي جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي

اهداف مددكاري اجتماعي

تعريف مددكاري اجتماعي :

مدد كاري اجتماعي حرفه اي است مبتني بر استعدادها، مهارتها و دانشهاي خاص، به منظور فراهم آوردن شرايط مادي و معنوي براي افراد و اقشار نيازمند جامعه، به گونه‌اي كه در جهت شناخت و رفع مشكل خود برانگيخته شوند.

1 مددكاري داوطلبانه :

چنانكه مي‌دانيم مددكاري به مفهوم اول، تاريخي به قدمت تاريخ بشر دارد، يعني از زماني كه بشر خلق شد، با توجه به نيازهاي اجتماعيش ناچار به زندگي در جمع بوده است. اين جمعي زيستن او را در جهت همكاري اجتماعي و مددکاری بی برنامه سوق می داد، یعنی برای تأمین نیازهای خود مخصوصاً نیازهایی که بعد اجتماعی داشت و همچنين به منظور دفاع و حراست از خود مجبور به همكاري با ديگران بوده، مضاف بر آنكه، به قول علامة شهيد مطهري، انسان علاوه بر نيازهاي زيستي و غريزي، يك سلسله نيازهاي معنوي و روحاني نيز دارد كه همراه با او زاده مي‌شود و توجه به اين نيازها و تأمين آنها ريشة فطري دارد.

الف – وجود مناسبات انساني – اجتماعي بسيار ساده : عمده ترين علت آن نيز محدوديت و كوچكي اجتماعات و شيوة زندگي قبيله‌اي و عشيره‌اي بوده است. چون روابط بسيار نزديك و صميمانه است همه از احوال يكديگر، باخبرند و با يكديگر هم پس با رخ دادن مشكلي براي يكي همسر در تلاش براي حل مشكل.

ب – وجود خانواد‌ة گسترده و سنتي : روابط خويشاوندي سنتي كه امروزه در كشور هايي كه سنت خود را حفظ كرده اند بسيار قوي بوده است به طوري كه اگر يكي از اعضا فوت مي‌كرد ديگران به كمك مي‌شتابند. اگر كسي دچارفته شود همين طور، و همه كمكها را با ميل و رغبت انجام مي‌دهند.

پ – محدوديت نيازها : اجتماعات اوليه، همانند جوامع امروزي، نيازمنديهاي بسيار گسترده و متنوع نداشتند و لذا براي تأمين نيازهاي اساسي و اولية خود به تلاشي در حد نيازهاي متعارف و روزمره اكتفا مي‌كردند.

ت – تسليم در مقابل محدوديت هاي موجود : اصولاً اعتقاد به جبر در نتيجه تسليم شدن در مقابل پيشامدها و حوادث و عدم مبارزه با مشكلات يكي از باورهاي حاكم بر جوامع اوليه بود و هركسي وضع موجود را سرنوشتي محتوم تلقي مي‌كرد.

فرمت فایل word تعداد صفحات 40 فهرست عنوان تعريف مددكاري اجتماعي مددكاري داوطلبانه مددكاري سازمان يافته تاريخ مددكاري در دنيا مددكاري و خدمات اجتماعي در ايران


بررسی مددكاري اجتماعي و بررسی آن در ایران و رابطه مددکاری با جامعه شناسی
Study-of-social-work-and-its-study-in-Iran-and-the-relationship-between-help-and-sociology

بررسی مددكاري اجتماعي و بررسی آن در ایران و رابطه مددکاری با جامعه شناسی